Holistische praktijk voor dieren

Angel Westerbeek

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

KLASSIEK VETERINAIRE HOMEOPATHIE:

Klassiek veterinaire homeopathie is een geneeswijze voor dieren die berust op natuurwetten.

Deze geneeswijze wordt al eeuwen lang toegepast en is gebaseerd op de idee├źn van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie. Hij ontdekte dat het behandelen van alleen een klacht niet voldoende is. Om het probleem echt op te lossen en ziektes te genezen moet op een dieper niveau naar het dier worden gekeken.

Er zijn namelijk verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten en de manier waarop het zich laat zien.

Deze factoren verschillen per dier. Hij heeft de verschillende factoren gecategoriseerd en noemde dit de ziekteclassificatie.

Als klassiek veterinair homeopaat werk ik volgens deze ziekteclassificatie.

Wanneer een dier ziek wordt door iets, of uit balans gebracht, dan heeft het van nature een zelfgenezend vermogen. Bij een wondje bijvoorbeeld, zal dit zelfgenezend vermogen ervoor zorgen dat het wondje zal helen.

Soms echter kan het zelfgenezend vermogen het moeilijk hebben. Ieder dier groeit en ontwikkelt zich en krijgt allerlei nieuwe situaties op zijn bordje om mee om te gaan.

Dingen als te weinig zichzelf kunnen zijn, te hoge verwachtingen, verdriet, spanning, angst, onevenwichtige voeding, teleurstelling, verwaarlozing en dergelijke kunnen ervoor zorgen dat een dier uit balans raakt en ziek wordt. Het lichaam zal proberen een nieuw evenwicht te vinden. Het zelfgenezend vermogen van het ene dier is soms groter dan van het andere dier. Dit kan komen door omstandigheden als erfelijkheid, milieu, levensgeschiedenis en leefomstandigheden.

Elke levenskracht echter, zal altijd proberen zichzelf van ziekte te herstellen. Wanneer dit niet lukt, zal het tot een zo goed mogelijk herstel komen. Wat dus inhoudt dat er nog een stukje zwakte zal blijven bestaan.

Door het zelfherstellend vermogen van het dier groter te maken, kunnen we helpen ziektes genezen en brengen we het dier weer in balans. Als klassiek homeopaat probeer ik de oorzaak van de ziekte aan te pakken. Symptomen worden niet onderdrukt.

Ik heb een holistische zienswijze. Dat betekent dat ik een dier niet opsplits in allerlei verschillende onderdelen maar het beschouw als een eenheid van lichaam en geest in een voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Ik zie het dier dus als een geheel en alles staat met elkaar in verbinding.

Ik vraag me af waarom het dier nu juist deze symptomen ontwikkelde en wat ik kan doen om deze gevoeligheid te verminderen of te doen verdwijnen.

Het is een misverstand om te denken dat klassieke homeopathie alleen toegepast kan worden bij lichamelijke klachten of oppervlakkige aandoeningen. Homeopathie is heel goed in te zetten bij serieuze aandoeningen.

Juist voor chronisch zieke dieren kan klassieke homeopathie echt een uitkomst zijn. Over het algemeen kunnen we zeggen dat alle ziekten en klachten die nog in een omkeerbaar stadium verkeren, behandeld kunnen worden.

Er zijn situaties waarbij er sprake is van onomkeerbaarheid, bijvoorbeeld artrose. Met klassieke homeopathie kunnen we het leven van een dier met deze aandoening wel zo comfortabel mogelijk maken, zodat een zo groot mogelijke kwaliteit van leven bereikt wordt.

Ook kunnen processen vertraagd of verminderd worden.

(Door de toegenomen drukte in de winkel en de grote vraag naar advies op verschillende gebieden heb ik besloten om met ingang van 1 september 2019 (nieuwe) uitgebreide klassiek homeopathische consulten waarbij veel begeleiding en uitwerking nodig is door te sturen naar mijn collega. Ik wil graag iedereen helpen, maar doordat vragen en verzoeken om advies zo divers zijn, merk ik dat ik niet meer voldoende tijd kan steken in heel uitgebreide consulten/casussen. Daarom deze keuze mijn werkwijze aan te passen. U mag ten allen tijde contact met mij opnemen, we kunnen dan samen overleggen wat het beste is om te doen)

0